Port Scanner using for searching on most commonly used and vulnerable ports.

En çok kullanılan ve zafiyet bulunan portlar üzerinde arama yapar.
Örnek Arama: 104.31.18.30