Girilen textin tamamını küçük harf, büyük harf veya her kelimenin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde convert eder.